Moskevská 508, Most 723 512 394

Motivace
 Buď silnější než Tvoje  výmluva!

Pohybová aktivita je nezbytná pro naše zdraví a je nedílnou součástí zdravého životního stylu. Pohyb dokáže předcházet nemocem anebo oddálit jejich následky a nástup nemoci.

Významnou měrou přispívá pohyb k léčbě některých onemocnění. Je prokazatelné, že pohybová aktivita má také značný ekonomický přínos, a to především v oblasti redukce léčebných nákladů.

Rekreační sport a pohyb obecně není jen prevencí nadváhy a obezity, srdečně cévních onemocnění, ale je studiemi prokázáno, že pohybem dochází ke snížení rizika určitých typů rakoviny, jako je rakovina prsu, prostaty a tlustého střeva.

Kromě vlivu na fyzické zdraví a tělesnou kondici, ovlivňuje pohyb také i psychické procesy, jako jsou myšlení, vnímání, představy, pozornost, vůli a emoce.

 

Zeptej se sám sebe
„ Jestli Tě to, co děláš dnes, přibližuje k Tvému cíli „

Respektuj své tělo

NEMOŽNÉ NEEXISTUJE

 

„Nemožné je jenom velké slovo, které používají malí lidé, pro které je snadnější žít ve světě  který jim byl dán, než objevovat sílu kterou mají, aby ho mohli měnit.
Nemožné není fakt, je to názor.
Nemožné není tvrzení, je to výzva.
Nemožné je nevyužitý potenciál.
Nemožné je dočasný stav.
Nemožné NEEXISTUJE.”

Muhammad Ali